Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranice auti.hr

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranice auti.hr.

Internet stranica auti.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Oglasnik d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41 (dalje u tekstu: auti.hr).

Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranice auti.hr, stupate u ugovorni odnos s trgovačkim društvom Oglasnik d.o.o., te time potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati i da prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.

Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ove stranice.

Za vrijeme korištenja i pristupanja stranici auti.hr, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

Pravila i uvjeti korištenja stranice dijele se u dvije grupe:

 • Osnovna pravila za svakog korisnika stranice auti.hr
 • Posebna pravila i informacije za oglašivače

Osnovna pravila za svakog korisnika stranice auti.hr

Članak 1.

Sadržaj stranice

auti.hr je stranica nastala s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge oglašivačima i potencijalnim kupcima. Stranica auti.hr je napravljena s velikom pozornošću i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljnjem tekstu: oglašivača).

Za sadržaj oglasa odgovoran je isključivo oglašivač, što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Isključena je bilo kakva odgovornost stranice auti.hr za sadržaj oglasa.

Članak 2.

Registracija korisnika

Kao uvjet korištenja dodatnih usluga (kao što su „Moji oglasi“, Spremljeni oglasi“ i sl.) na auti.hr, korisnik je obavezan registrirati se i odabrati lozinku.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Registriranjem na stranici auti.hr, automatski postajete registrirani korisnik stranice nekretnine.net, također u vlasništvu trgovačkog društva Oglasnik d.o.o..

auti.hr zadržavaju pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga stranice auti.hr.

Korisnik koji želi objaviti oglase (komercijalne i besplatne) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Oglasnika d.o.o. biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe stranice auti.hr.

auti.hr prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nisu dužni provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nisu odgovorni za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu stranici auti.hr da ih prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 3.

Kupoprodaja

auti.hr daju platformu na kojoj kupci i prodavatelji samostalno kreiraju i ulaze u međusobne daljnje dogovore. Uporaba stranice auti.hr ne čini auti.hr odgovornima za prodaju/kupnju, niti su auti.hr dio prodajnog procesa.

Članak 4.

Prikupljanje informacija i njihova uporaba

 • Ako želite koristiti ovu stranicu, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u komunikaciji s trećim stranama, ali i komunikaciji Vas i auti.hr) budu potpuni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ovu stranicu.
 • Vaši osobni podaci ostavljeni na stranici i/ili prikupljeni registracijom bit će korišteni samo kako bi upotpunili Vaše aktivnosti sa zainteresiranom trećom stranom, te u svrhu obavještavanja korisnika o aktivnostima i proizvodima trgovačkog društva Oglasnik d.o.o.. auti.hr će nastojati pod gotovo svim uvjetima zaštititi privatnost svojih korisnika. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i neće se dijeliti trećim stranama bez prethodne dozvole korisnika. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima auti.hr i proizvodima trgovačkog društva Oglasnik d.o.o.. Elektronska pošta može povremeno sadržavati i reklamne poruke trećih strana. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da auti.hr trajno ili privremeno prestanu koristiti njegove osobne podatke za slanje poruka. U tom slučaju auti.hr korisniku zamrzavaju njegovu registraciju, što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati sve funkcionalnosti auti.hr, a osobito ne one koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.
 • auti.hr imaju pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak i to u svrhu iz točke 3. ovog članka, oko slanja obavijesti o novoj ponudi, newslettera i obavijesti o posebnim ponudama, o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
 • auti.hr mogu sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama čiji se linkovi nalaze na auti.hr, nisu odgovorni za eventualne štete koje bi mogle nastati korištenjem tih stranica i korisnici prihvaćaju pravila i regulacije stranice na kojoj se u tom trenutku nalaze. Korisnici time prihvaćaju da auti.hr nisu razvili tu stranicu, te nemaju utjecaja na nju i ne snose odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
 • Ako se ne slažete s prethodnim člancima, savjetujemo Vam da ne koristite stranicu auti.hr.

Članak 5.

Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

 • Prava koja se odnose na stranicu auti.hr uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) koji pripadaju stranici auti.hr.
 • Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a stranice osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između auti.hr i druge strane.
 • Sav sadržaj na internetskoj stranici auti.hr zabranjeno je kopirati u cjelini ili djelomično bez pismenog odobrenja stranice auti.hr.
 • Nije dopušteno distribuiranje kopija ove stranice ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.
 • Oglašivači su suglasni da auti.hr mogu bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama auti.hr koristiti, distribuirati i objaviti i na drugim partnerskim internetskim stranicama auti.hr, te grupnim stranicama trgovačkog društva Oglasnik d.o.o., kao i stranicama društvenih mreža, kao što i oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mrežama auti.hr može koristiti, distribuirati i objaviti i na stranici auti.hr.

Članak 6.

Isključenje

auti.hr zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ove stranice, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranice. auti.hr također zadržavaju pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

auti.hr zadržavaju pravo isključiti iz daljnje uporabe ove stranice onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na njoj ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranicu, a osobito u smislu:

 • da kopira sadržaje objavljene na ovoj stranici te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • da prilikom predaje oglasa priloži netočne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke
 • da lobira oglašivače (klijente) auti.hr da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana
 • da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu.

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima auti.hr poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitili sebe, svoje oglašivače i korisnike.

Članak 7.

Jamstvo

auti.hr ne jamče:

 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
 • točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju auti.hr
 • poslovnu sposobnost i ovlaštenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje koristi u poslovanju
 • da na stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti ovu stranicu cijelo vrijeme
 • da sadržaj na auti.hr neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve s posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, auti.hr savjetuju sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

Članak 8.

Odgovornost

auti.hr se ne mogu smatrati odgovornima Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ove stranice ili stranica na koje vode linkovi sa stranice auti.hr, odnosno zbog informacija na ovoj stranici, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovoj stranici, zbog Vaše uporabe ili nemogućnosti da rabite stranicu. auti.hr također nisu odgovorni za eventualnu štetu nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode.

Nadalje, auti.hr ne mogu snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranici od trećih strana na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s auti.hr, niti da auti.hr podupiru takve stranice.

auti.hr niti u kojem slučaju nisu nikome odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem ove stranice, usluga ili sadržajem oglasa, čak i u slučaju kada je obaviješten o takvim štetama od strane trećih osoba.

Korisnik internetske stranice auti.hr dužan je koristiti ovu stranicu u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako auti.hr, tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo koje njihovo pravo.

auti.hr u svakom trenutku zadržavaju pravo izmjene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja), te pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa koji su definirani prema vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima auti.hr.

auti.hr neće odgovarati za eventualnu štetu nastalu korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koja može nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.

Posebna pravila pri oglašavanju

Članci iz ovog poglavlja, zajedno sa člancima iz Poglavlja 1, primjenjuju se ako se želi predati oglas na internetskoj stranici auti.hr.

 • Privatni mali oglas mogu predati samo oglašivači koji prodaju svoju privatnu pokretninu i dijelove ili oglašavaju za vlastite osobne potrebe.
 • Agencije, tvrtke, obrtnici i svi koji oglašavaju radi ostvarivanja profita (trgovci, preprodavači, samostalni poduzetnici...) mogu platiti oglas prema važećem cjeniku za profesionalne oglašivače.

Članak 9.

Sadržaj oglasa

 • Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje stranici auti.hr pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.
 • Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane auti.hr.
 • auti.hr ulažu sve napore kako bi svojim čitateljima ponudili kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržava se pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. auti.hrimaju pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kada je oglas predan u krivu rubriku
  • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
  • kada proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
  • kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
  • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
  • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema auti.hr i nadležnim zakonima Republike Hrvatske
  • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
  • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
  • kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
  • kada fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa
  • kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
  • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • auti.hr nisu odgovorni za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača temeljenu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva. Prilikom kupnje usluga na auti.hr te njihovih otkazivanja, ili od strane auti.hr ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, auti.hr nisu dužni korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga, niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posljedica ne pružanja usluga.

Završne odredbe

Članak 10.

Korištenje cookiesa

Korisnici su dužni provjeriti prihvaća li njihov browser cookiese koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookiesi na Vašem računalu nisu uključeni, auti.hr nisu u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovaraju i ne uvažavaju naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.
Više o cookiesima koji se koriste na auti.hr pročitajte ovdje.

Članak 11.

Promjene uvjeta korištenja

auti.hr zadržavaju sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj ocjeni mijenjaju, zamjenjuju ili ukidaju izgled, sadržaj i uvjete korištenja auti.hr, kao i svih servisa i podstranica koje su njihov sastavni dio, bez obveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovoj stranici, kao i svih servisa i podstranica koje su njezin sastavni dio i nakon objave izmjena, predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti internetsku stranicu auti.hr.

Članak 12.

Sudska nadležnost

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz gore navedene uvjete korištenja stranice auti.hr, a stvarno nadležni sud u Zagrebu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale usljed korištenja predmetnih materijala.