Korisnička podrška

S ciljem pružanja brze, učinkovite i kvalitetne usluge, auti.hr svojim korisnicima pružaju i pomoć u vidu službe korisničke podrške.

Korisnička služba pomaže svima koji objavljuju oglase i koji se žele na kvalitetan način oglasiti.

Imate li pitanja tehničke prirode, treba li vam asistencija oko predaje oglasa, želite se informirati o našim proizvodima i uslugama ili imate konkretan problem kojeg ne znate sami riješiti? Želite li nam uputiti pohvalu ili kritiku, dati nam ideju kako poboljšati našu stranicu? Svaki zaprimljeni upit, riješit ćemo u najkraćem mogućem roku i izvijestiti vas o tome.

Korisnička podrška dostupna je putem sljedećih kanala:

Telefon: 01/6102-885
E-mail: [email protected]


Radno vrijeme korisničke podrške je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.

Oglasnik d.o.o. - Poduzeće je registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, reg.broj: 080109869. Temeljni kapital: 2.320.000 kn u potpunosti uplaćen; članovi uprave: Zdravko Raškaj, Nino Dvojković. TRANSAKCIJSKI RAČUN 2484008-1100153885 kod RBA d.d. Zagreb IBAN: HR1624840081100153885 DEVIZNI RAČUN 2484008-1100153885 kod Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR1624840081100153885 SWIFT: RZBHHR2X